streda, apríla 05, 2006

Knihovnícka poškola

Pozvánka na cyklus vzdelávacích kurzov, ktoré sú určené hlavne pre knihovníkov vo verejných knižniciach Bratislavského kraja, a tiež pre členov bratislavskej pobočky SSK.

Knihovnícka poškola Spolku slovenských knihovníkov
uvádza
cyklus vzdelávacích kurzov

Ako hľadať informácie v e-zdrojoch

1) On-line katalógy na Slovensku a vo svete
  • On-line katalógy slovenských knižníc dostupné na webe, typy, ako v nich hľadať
  • On-line súborné katalógy a virtuálne brány (JIB) v ČR – ako ich využiť pri práci slovenského knihovníka
  • Niekoľko užitočných tipov na zahraničné katalógy (KVK, ZDB)

Lektor: Katarína Marušiaková, (oddelenie MVS a MMVS Univerzitnej knižnice)
Predbežný termín: 24. apríl 2006
...ako to celé prebehlo?..

2) E-zdroje na Slovensku

  • Komerčné databázy dostupné v slovenských knižniciach, poskytovatelia, obsah, možnosti spolupráce (konzorciá, poskytovanie článkov pre MVS)
  • Rešeršné stratégie pre vyhľadávanie informácií v nich
  • EZB

Lektor: Katarína Kinčíková (e-knihovník, Univerzitná knižnica)
Predbežný termín: 19. júna 2006

3) Rešeršné stratégie
  • vyhľadávanie informácií na internete
  • posudzovanie kvality vyhľadaných informácií
  • Google pre pokročilých
Lektor: upresníme neskôr
Prebežný termín: 2. október 2006

4) Opakovanie, novinky, test
predbežný termín: 11. 12. 2006

Miesto konania: Študovňa elektronických dokumentov Univerzitnej knižnice, Michalská 1, 814 17 Bratislava

Prednosť na prihlásenie do kurzu majú knihovníci z verejných knižníc a členovia Spolku slovenských knihovníkov v Bratislavskom kraji

Prihlášky na kurz môžete zasielať na adresu: katarina.marusiakova@ulib.sk,
najneskôr do štvrtku 13.4.2006
Ďalšie informácie: na uvedenej e-mailovej adrese alebo na tel. čísle 02/5980 4360)