piatok, apríla 28, 2006

Ochrana písomného kultúrneho dedičstva - pozvánka

Poznatky a skúsenosti z európskeho kongresu v Lipsku, marec 2006, v utorok 16.5.2006 o 10.00 h v Univerzitnej knižnici Bratislava, Michalská 1

Bratislavská krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkovUniverzitná knižnica v BratislaveGoetheho inštitút v Bratislave

Vás srdečne pozývajú na seminár

Ochrana písomného kultúrneho dedičstva - národná úloha v európskom rámci

Poznatky a skúsenosti z európskeho kongresu v Lipsku, marec 2006 prednesú:
Alojz Androvič: Uchovanie písomného kultúrneho dedičstva - národná úloha v európskom rámci
Jana Jelínková: Národné koncepcie, stratégie a projekty: digitalizácia, uchovávanie a ochrana dokumentov
Jozef Hanus: Problematika kyslých papierov a masová ochrana archívnych a knižničných fondov Emília Hanusová: Masová deacidifikácia: porovnanie metód CSC Book Saver a Bookkeeper v Národnom archíve v Prahe
Petra Bendová: CSC Book Saver® proces v PAL Preservation Academy GmbH Lipsko
Dušan Katuščák – Vladimír Bukovský - Martin Katuščák: Integrovaný prístup: Slovenská knižnica, Memoria slovaca,TEK, KNIHA_SK

Kedy: utorok 16.5.2006 o 10.00 h
Kde: Univerzitná knižnica Bratislava, Michalská 1
Na záver občerstvenie
Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili do 12.5.2006