piatok, apríla 21, 2006

Seminár slovenských účastníkov európskeho kongresu v Lipsku

Spolok slovenských knihovníkov Bratislavského kraja organizuje dňa 16.5.2006 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave Seminár slovenských účastníkov európskeho kongresu v Lipsku.

Zo Slovenskej republiky sa seminára zúčastnilo 11 pracovníkov knižníc a archívov, ktorí vás oboznámia s prednáškami, ktoré zazneli na semináry, a tak priblížia trendy v oblasti ochrany, reštaurovania a sprístupňovania dokumentov v rôznych štátoch EÚ.

Tešíme sa na vašu účasť :-)