štvrtok, mája 18, 2006

Ochrana písomného kultúrneho dedičstva - seminár

16.5.2006 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutočnil seminár slovenských účastníkov európskeho kongresu v Lipsku. Tento kongres sa konal v marci 2006, a jeho témou bola ochrana písomného kultúrneho dedičstva ako národná úloha v európskom rámci.Kongresu v Lipsku sa zúčastnilo 11 zástupcov zo Slovenska, pričom traja zástupcova Slovenskej národnej knižnice prednieli na konferencii aj svoj príspevok. Účasť až jedenástich slovenských pracovníkov knižníc a archívov bola možná len vďaka Goetheho inštitútu, ktorý bol tiež hlavným organizátorom seminára. Spoluorganizátorom, okrem Univerzitnej knižnice v Bratislave (UKB), bola aj Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Bratislavského kraja, preto najväčšiu časť auditória semináru tvorili práve jej členovia. Ďalšou početnou skupinou v publiku boli reštaurátori, resp. aj chemici, a pracovníci archívov.

Seminár otvoril príhovorom generálny riaditeľ UKB Tibor Trgiňa. Ďalej nasledoval príhovor riaditeľa Goetheho inštitútu v Bratislave Stephana Wackwitza.

Ďalší priebeh seminára bol rozdelený do dvoch blokov. V prvom bloku, vedenom Alojzom Androvičom (UKB), zazneli príspevky, ktoré informovali o stratégiach digitalizácie a sprístupnení kultúrneho dedičstva v rôznych krajinách Európy. Druhý blok viedol Jozef Hanus (Slovenský národný archív). Tento blok obsahoval príspevky o deacidifikácii papiera, a tiež oboznámil s rôznymi metódami, ktoré boli navzájom porovnávané.

Seminár mal vysokú účasť. Prihlásených účastníkov bolo okolo 50, ale konečný počet bol vyšší asi o 20 ľudí.
Zverejnené príspevky seminára si môžte prečítať na stránkach infolibu, kde sa nachádza aj fotogaléria.
J.J.